Gmina Cybinka

Statut:
Powiat: powiat słubicki
Województwo: gmina Cybinka
-
-
-
sekretarz@cybinka.pl
Opis

Podobnie jak dziś, również w przeszłości teren gminy był obszarem pogranicznym. W okresie plemiennym (VI - X w.) stykały się tutaj terytoria Lubuszan, Dziadoszan
i Łużyczan. Od czasów Mieszka I wszystkie wymienione ziemie znalazły się w obrębie wczesnopiastowskiej monarchii. Kiedy Chrobry podzielił Polskę na prowincje obszar dzisiejszej gminy włączony został do Ziemi Lubuskiej. Był to południowy skrawek Ziemi Lubuskiej na styku z prowincją śląską, której północno - zachodnią flankę stanowił gród w Szydłowie. Ziemia Lubuska podlegała biskupstwu poznańskiemu, a w roku 1125 roku Bolesław Krzywousty wyodrębnił biskupstwo lubuskie. Tenże władca przeprowadził nowy podział administracyjny kraju na kasztelanie. Teren gminy Cybinka znalazł się w kasztelanii lubuskiej, granicząc
z ziemiami kasztelanii krośnieńskiej. Mocą testamentu Bolesława Krzywoustego z 1138 roku, nastąpił rozpad jednolitego dotąd państwa na dzielnice. Śląsk i Ziemię Lubuską otrzymał najstarszy syn Krzywoustego, Władysław II. Po wygnaniu Władysława z kraju ziemiami tymi rządzili kolejno Bolesław Kędzierzawy, Bolesław Wysoki i Henryk Brodaty. Ostatni z wymienionych władców, panujący w latach 1202-1238, podjął dzieło zagospodarowania zachodnich i północnych rubieży swego dziedzictwa. Wyrażało się to między innymi
w reformowaniu miast i osad wiejskich. Rozproszone osadnictwo wiejskie, czyli pojedyncze gospodarstwa rodzinne skupiano w większe osady, nadając im racjonalne rozplanowanie
więcej »»

Zobacz, jakie zabytki znajdują się na terenie
Gminy Cybinka
więcej »»

 

 ZOBACZ KALENDARZ WYDARZEŃ NA 2014 ROK tutaj

Ciekawostki przyrodnicze
W okolicy Cybinki znajduje się największe w zachodniej Polsce stanowisko lęgowe żółwi błotnych. Pomimo tak szerokiego zasięgu występowania więcej »»

Muzeum Bociana białego w Kłopocie
więcej »»

Krzesiński Park Krajobrazowy
Utworzony w 1998 roku. Powierzchnia Parku wynosi 8 546 ha. Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział często zalewanych łąk i pastwisk więcej »»

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna
Niewątpliwą atrakcją Bieganowa i całej gminy Cybinka jest ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Położona jest w malowniczym kompleksie leśnym rozciągającym się między Cybinką a Bieganowem więcej »»