Krzesiński Park Krajobrazowy

Opis

Krzesiński Park Krajobrazowy - utworzony w 1998 roku. Powierzchnia Parku wynosi 8 546 ha. Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział często zalewanych łąk i pastwisk położonych w dolinie Odry.

Na terenia Parku stwierdzono występowanie 155 gatunków ptaków, w tym wiele rzadkich i narażonych na wyginięcie: kulik wielki, błotniak stawowy, gągoł, kania ruda. Najcenniejszym miejscem dla ptaków migrujących jest polder Krzesin - Bytomiec, gdzie w okresie wiosennych przelotów można obserwować stada ptaków liczące po kilkaset osobników.

We wsi Kłopot, w północnej części Parku, znajduje się około 37 gniazd bociana białego, z tego względu funkcjonuje tam Muzeum Bociana Białego.

W całej Danii mieszka ok.6 par lęgowych bociana białego, we Francji ok. 300 par,
a w Niemczech ok. 4.000 par
bocian nie gniazduje już na Wyspach Brytyjskich. Tymczasem w Kłopocie odbywa lęgi ok. 20 par tych ptaków.

Znajdują się tu gospodarstwa, gdzie na jednym dachu są nawet dwa gniazda.

W latach siedemdziesiątych XX wieku gniazdowało we wsi ponad 30 par. Kolonia w Kłopocie jest unikalną w skali Europy. Tak liczna kolonia może istnieć dzięki dużej bazie pokarmowej w dolinie Odry.