Muzeum W Międzyrzeczu - Pomnik Kultury Tysiąclecia Państwa Polskiego

Opis

Muzeum w Międzyrzeczu powstało w 1946 roku. 18 marca tego roku, w kilku pomieszczeniach ówczesnego domu kultury, otwarta została pierwsza wystawa, na którą złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej zebrane uprzednio w okolicach Międzyrzecza. Od 1949 roku Muzeum ma swą siedzibę w zabytkowych budynkach dawnego dworu starostwa i oficyny dworskiej z pocz. XVIII w. Po remoncie adaptacyjnym, 24 lipca 1965 roku, otwarta została stała wystawa Muzeum p.n. „Tysiąc lat Międzyrzecza”, która przedstawia przeszłość miasta i regionu od czasów najdawniejszych do współczesności. Obejmuje zabytki z dziedziny archeologii, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego i kultury ludowej.

Dział Archeologiczny
ukazuje ślady ludzkiego życia na tym terenie od schyłku starszej epoki kamienia do średniowiecza, powstanie i rozwój międzyrzeckiego grodu,
zamku i miasta. Zabytki pochodzą z badań archeologicznych i architektonicznych prowadzonych na zamku i wokół budynku starostwa oraz z wykopalisk  z okolic Międzyrzecza. Są to przedmioty codziennego użytku z zakresu rolnictwa, rybołówstwa, łowiectwa, różnych rzemiosł (tkactwo, szewstwo, kowalstwo, rogowiarstwo itp.), ozdoby i militaria.

Dział Historyczny
zawiera muzealia świadczące o przeszłości miasta, m. in. pieczęcie miejskie i cechowe z XIV – XIX w., rękopisy przywilejów królewskich nadanych miejscowym rzemieślnikom, księgi pochodzące z biblioteki kasztelana międzyrzeckiego Adama Żychlińskiego.

Dział Sztuki
przedstawia jedną z największych w Polsce kolekcję portretów trumiennych, tablic herbowych i inskrypcyjnych miejscowych rodów szlacheckich z XVII – XVIII w. Ceremoniał uroczystego pochówku panujący w tym czasie w Rzeczypospolitej był bardzo rozbudowany pod względem widowiskowym i plastycznym. Portret trumienny był najważniejszym elementem dekoracji pogrzebowej. Malowano go po śmierci danej osoby, najczęściej na blasze cynowej. Przytwierdzony do krótszego boku trumny od strony głowy przedstawiał zmarłego jako osobę żyjącą, uczestnicząca jakby we własnej uroczystości pogrzebowej. Od strony nóg umieszczona była tablica inskrypcyjna z legendą epitafijną zmarłego, a przy katafalku tablice herbowe ukazujące rodowe koligacje. Po uroczystościach pogrzebowych portrety trumienne, tablice herbowe i inskrypcyjne zawieszano we wnętrzach kościołów. Portret trumienny  jest zjawiskiem wyjątkowym w sztuce europejskiej. Związany z obyczajowością polską XVII – XVIII w. Występuje w malarstwie barokowym wyłącznie na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Międzyrzeckie portrety trumienne prezentowane były na wielu wystawach za granicą, m. in. w Paryżu, Londynie, Zurychu, Rzymie, Moskwie, Helsinkach i Bonn. Ponadto w dziale sztuki znajdują się portrety ostatnich kasztelanów i starostów międzyrzeckich, polskie malarstwo portretowe XVII – XIX w., rzeźby sakralne XV – XVIII w., rzemiosło artystyczne, monety, medale, militaria.

Dział Kultury Ludowej
pokazuje kulturę polskiej ludności rodzimej z końca XIX w.
i  I poł. XX w. zamieszkałej głównie w Dąbrówce Wlkp., m. in. rolnictwo, hodowlę, rybołówstwo, pszczelarstwo, plecionkarstwo, rzemiosła wiejskie, obróbkę lnu i tkactwo, stroje z Dąbrówki Wlkp., sztukę ludową, wnętrze izby dąbrowieckiej z przełomu XIX i XX wieku oraz przedmioty kultury ludowej ludności osiadłej na terenie ziemi międzyrzeckiej po 1945 roku.

Muzeum  otwarte dla zwiedzających codziennie od 9.00 do 16.00, w niedziele i święta od 10.00 do 16.00, w poniedziałki i dni poświąteczne zamknięte. W lipcu i sierpniu w piątki od 9.00 do 18.00. Muzeum zapewnia przewodnika zgłoszonym wcześniej grupom zorganizowanym.
Na pół godziny przed zamknięciem kasa nie sprzedaje biletów wstępu.

Cennik

Bilet normalny           4,00 zł
Bilet ulgowy                3,00 zł
Przewodnik              10,00 zł
Fotografowanie na terenie muzeum     7,00 zł
Filmowanie na terenie muzeum            9,00 zł

 

Kontakt

Międzyrzecz
ul. Podzamcze 1
:(095) 741-25-67

Na podstawie http://www.miedzyrzecz.m.bip.net.pl/
Tekst nadesłał: Staszek Pietkiewicz