Międzyrzecz

Opis

 

Warto zobaczyć:


ZAMEK KRÓLEWSKI W MIĘDZYRZECZU
Zamek  został  zbudowany w XIV w.  przez króla Kazimierza Wielkiego,  na  sztucznym wzniesieniu w widłach rzek Obry i Paklicy,  w zachodniej  części miasta. W tym samym miejscu wznosił się  od końca  IX w. drewniany grodek, wielokrotnie przebudowywany w X  i XI w....

 więcej »»


MUZEUM- Pomnik Kultury Tysiąclecia Państwa Polskiego
Muzeum w Międzyrzeczu powstało w 1946 roku. 18 marca tego roku, w kilku pomieszczeniach ówczesnego domu kultury, otwarta została pierwsza wystawa, na którą złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej zebrane uprzednio w okolicach...

 więcej »»

  

Muzeum

ul. Podzamcze 1
(095) 741-25-67
Obejmuje muzeum, ruiny zamku oraz XVIII-wieczne:

  • budynek starostwa z początku XVII wieku,
  • karczmę dworską z XVII - XIX wieku,
  • dom bramny odtworzony w 1985 roku, na wzór XVIII-wiecznego budynku o konstrukcji szachulcowej, zniszczonego w 1945 roku

Ratusz

Obiekt ten wzniesiony pomocą przywileju Stefana Batorego z 1581 r. Utrzymany w stylu klasycystycznym z neogotyckim hełmem na wieży zegarowej. Z ratuszem związany był zamach na Napoleona I, który nocował w mieście w 1806 roku.


Kościół p.w. św. Wojciecha

Obiekt wybudowany w roku 1834. Późnoklasycystyczny z dwukondygnacyjną fasadą trójosiową, zwieńczoną trójkątnym naczółkiem i wieżą z obeliskowym hełmem z pozłacanym krzyżem.


Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela


Obiekt z końca XV w. Gotycki, murowany, oskarpowany, ze szczytami bogato zdobionymi blendami. Wnętrze halowe, trójnawowe, pięcioprzęsłowe.


Synagoga żydowska


Obiekt z 1824 r., klasyczna, murowana, kryta dachem dwuspadowym z naczółkami. Wnętrze halowe, przebudowane.


F
ragmenty kolegium jezuickiego

ul. Podzamcze 1


Izba pamięci

Obiekt ten znajduje się przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Dla Nerwowo Chorych i Psychicznie Chorych.
ul. Poznańska 109.
tel. (095) 741 29 41
wew. 506

źródło: www.miedzyrzecz.pl