Park Tysiąclecia W Zielonej Górze

Opis

Park Tysiąclecia to jeden z największych parków w Zielonej Górze. Powstał
w latach 60. XX w. na pocmentarnym terenie.

Na terenie całego parku napotkamy pozostałości po cmentarzu. Są to m. in. charakterystyczne alejki, czy fragmenty rzeźb. Jednym z najokazalszych historycznych obiektów jest klasycystyczny budynek miejskiego krematorium z 1922 (obecnie siedziba ZSP).

Pozostałości Grobowca Georga Beuchelta, fot. Mohylek, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Tysi%C4%85clecia_(Zielona_G%C3%B3ra)

Z zabytkowych perełek nie sposób nie wymienić monumentalnego grobowca wybitnego zielonogórskiego przemysłowca – Georga Beuchelta.
W centralnej części parku odnajdziemy również mogiłę z 1941 roku.

Współczesność, korespondującą
z przeszłością, dostrzeżemy w postaci placu zabaw oraz skate parku.

Historia

Przed II wojną światową był tu Cmentarz Zielonego Krzyża (Gruner Kreuz Friedhof). Powstał w pierwszej połowie XVII w. i przez długie lata powiązany był z istniejącym na jego zachodnim skraju szpitalem. Budynek istnieje do dziś, najpierw w 1912 roku przemianowany na przytułek dla starców
(w związku z budową obok nowego szpitala przy ul. Wazów), po wojnie zaś – mieściła się tu Liga Obrony Kraju. Znaczne rozbudowanie cmentarza nastąpiło na początku XIX w., gdy likwidacji uległa nekropolia na Placu Słowiańskim.

Cmentarz Zielonego Krzyża podzielony był na część ewangelicką (część wschodnia parku) i katolicką (część zachodnia). Część katolicka wykorzystywana była również po wojnie, do czasu otwarcia cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej (rok 1954). W roku 1958 przez zachodnią część nekropolii poprowadzono ulicę Fornalskiej, mająca połączyć budynek Wojewódzkiej Rady Narodowej (później Urząd Wojewódzki, obecnie – Urząd Marszałkowski) z gmachem KW PZPR (obecnie – Centrum Biznesu). Dziś ulica ta – po znacznym przebudowaniu – wchodzi w skład Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Cmentarz zlikwidowany został w roku 1966, gdy był już otoczony zabudową mieszkalną. Przypadająca wówczas, tysięczna rocznica powstania Państwa Polskiego, dała początek nazwie nowo powstałego parku. Mogiły powojenne przeniesiono wówczas na cmentarz komunalny.

Nawiązujący do klasycyzmu budynek zielonogórskiego krematorium, zaprojektował
w 1922 roku architekt o nazwisku Nerce. Był on też autorem reprezentacyjnej części cmentarza oraz kolumbarium, mogącego pomieścić do 1000 urn.

Przyroda

Pośród licznego drzewostanu odnajdziemy tu m. in: lipę, klon, daglezję, miłorząb japoński, czy żywotnik zachodni. Ponadto, w parku wystepują liczne krzewy, m. in forsycja i tawuła. Wśród przedstawicieli fauny, park upodobały sobie wiewiórki oraz sroki.

Jesień w Parku Tysiąclecia, fot. Mohylek, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Tysi%C4%85clecia_(Zielona_G%C3%B3ra)

Planowana jest wielka renowacja parku, który w przyszłości ma bardziej służyć użytkownikom i spacerowiczom, szczególnie dzieciom.

Źródła informacji: http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-tysiaclecia-w-zielonej-gorze, autor: rafi oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Tysi%C4%85clecia_(Zielona_G%C3%B3ra). Za pozwolenie na korzystanie z danych szczególnie dziękujemy redakcji serwisu www.parki.org.pl.