Pomniki Przyrody W Gminie Drezdenko

Opis

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY DREZDENKO:

Klon zwyczajny – obwód 350 cm, wysokość ok. 30 m w Przeborowie

Wiąz pospolity – obwód 350 cm, wysokość ok. 30 m w Przeborowie

Kasztanowiec zwyczajny – obwód 280 cm, wysokość ok. 30m w Przeborowie

Jesion wzniosły – obwód 523 cm, wysokość ok. 30 m w Drawinach nr 56

Dąb bezszypułkowy - obwód 630 cm, wysokość 40 m w Kosinie

Dąb bezszypułkowy – obwód 530 cm, wysokość 30 m w Kleśnie

Cis pospolity – wysokość 10 – 20 m w Kleśnie

Lipa drobnolistna – obwód 360 cm, wysokość 35 m w Grotowie

Jesion wyniosły – obwód 270 cm, wysokość 30 m w Grotowie

Dąb bezszypułkowy – obwód 500 i 450 cm, wysokość 40 m w Goszczanowcu

Lipa drobnolistna – obwód 550 cm, wysokość 20 m w Drezdenku, plac Kościelny

Dąb szypułkowy –  obwód 500 cm, wysokość 35 m w Drezdenku, ul. Ogrodowa

Platan klonolistny – obwód 18 – 215 cm, wysokość 28 – 35 m w Drezdenku, ul. Kopernika

Cis pospolity – wysokość – 10 m w Drezdenku, skrzyżowanie Kościuszki
i Marszałkowskiej

Wierzba płacząca – obwód 265, 340, 347, 350, 356, wysokość 30 m w Drezdenku - ogródek jordanowski

Dąb szypułkowy odm. stożkowa – obwód 320 cm, wysokość 25 m w Drezdenku, ul. Kościuszki

Cis pospolity – wysokość 10 – 20 m w Drezdenku, ul. Niepodległości

Żywotnik olbrzymi – obwód 200 cm, wysokość 20 m w Drezdenku – cmentarz komunalny

Dąb szypułkowy – obwód 440 cm, wysokość 30 m  Drezdenku – cmentarz komunalny.