Rezerwat "przygiełkowe Moczary"

Opis

Rezerwat "Przygiełkowe Moczary" został utworzony w grudniu 2012 r. i obejmuje obszar o powierzchni 101,91 ha.

Rezerwat położony jest na terenie gminy Przewóz, w powiecie żarskim.

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego z gatunkiem przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego. Rodzaj rezerwatu przyrody - torfowiskowy (T), typ rezerwatu przyrody fitocenotyczny (PFi), podtyp- zbiorowisk nieleśnych (zn).

Źródło informacji: http://www.gdos.gov.pl

Zdjęcie: Przygiełka brunatna, Wikipedia.org, udostępnione zgodnie z warunkami GNU Licencji Wolnej Dokumentacji.