Rzeka Ilanka

Opis

Rzeka Ilanka

W dolnym biegu
fot. Wojciech Zieleniewski
Na południowy – wschód od Torzymia w niewielkiej dolince leżą dwa małe, połączone ze sobą jeziorka: Trawno i Trawienko. Stąd właśnie bierze swój początek jedna z najpiękniejszych rzek Środkowego Nadodrza – Ilanka, będąca prawobrzeżnym, bezpośrednim dopływem Odry. Całkowita długość cieku wynosi 54,2 km. Po przepłynięciu przez Jezioro Ilno i minięciu Torzymia, Ilanka wpływa w podmokłą dolinę i pokonuje dwa spiętrzenia młyńskie przyjmując zarazem szereg drobnych dopływów. Zbliżając się do wznoszących się coraz wyżej brzegów doliny zasilana jest również przez źródła znajdujące swe ujście w jej zboczach. Po pokonaniu urokliwego, niewielkiego, śródleśnego Jeziora Pniów, staje się rzeką atrakcyjną wędkarsko. Poniżej kolejnych, pobliskich ruin dużego młyna, spada nagle w stromy jar, wcinając się głęboko w jego podłoże. Od tego miejsca w rzece zaczyna występować pstrąg potokowy. Rzece cały czas towarzyszą na pobliskich wysokich wzgórzach zwarte kompleksy lasów iglastych, które bliżej brzegów przechodzą w lasy olchowe i torfowiska. Odcinek poniżej pozostałości młyna w Maczkowie to jeden z najbardziej obfitujących w pstrągi odcinków Ilanki, w którym spotyka się nawet 3 kg okazy. Rzeka odzyskuje tu swój naturalny charakter, zwiększa szerokość koryta.

W pobliżu Bielic
fot. Wojciech Zieleniewski


Na prawie całym biegu Ilanki, poza sąsiedztwem Torzymia i
Rzepina, wędkującym i turystom towarzyszyć będzie niczym nie zakłócony spokój, gwarantujący bezpośredni kontakt z przyrodą. W pobliżu Ilnaki występują żółwie błotne, napotkać można również wydry, rzęsorki, rzadki gatunki płazów. Bogaty w gatunki jest także świat ptaków oraz owadów. Rzece towarzyszą też ciekawe zespoły roślinne, m. in. torfowiskowe. Całość stanowi wyjątkowy, wymagający opieki, wartościowy obszar o wybitnych walorach turystyczno – przyrodniczych.

 

 

źródło: "Wody środkowego nadodrza" B.Najbar, E. Szuszkiewicz, W. Zieleniewski, Zielona Góra 1998.