Rzeka Kwisa

Opis

Rzeka Kwisa
Jest największym dopływem
Bobru wpływającym do niego z lewej strony przed

Na wysokości Trzebowa
fot. Wojciech Zieleniewski

Żaganiem. Źródła rzeki leżą na wysokości ok. 900 m n. p. m., w Górach Izerskich. Na całkowitą długość cieku – 127 km, na Środkowe Nadodrze przypada 17 km dolnego odcinka jej biegu. Kwisa płynie tu przez rozległy kompleks Borów Dolnośląskich. Nad jej brzegami królują jednak zazwyczaj zarośla wierzbowe, utrudniające bądź niekiedy uniemożliwiające dostęp do wody.
Kwisę charakteryzuje przeciętna szerokość ok. 20 m, głębokość waha się od 0,5 – 1 m, na odcinkach prostych i do 2,5 m na zakolach. Dno wysłane jest grubym piaskiem, żwirem, miejscami kamieniami. Ten odcinek zasiedla minóg strumieniowy oraz 11 gatunków ryb. Wody rzeki są bystre i o jakości umożliwiającej życie wymagającym środowiskowo gatunkom ryb, przede wszystkim: pstrągom potokowym, lipieniom, głowaczom białopłetwym i brzaniom. Szczególnie dwa pierwsze gatunki są cenione przez wytrawnych wędkarzy. Zasiedlają one cały opisywany fragment rzeki. Trzeba przyznać, że te szlachetne ryby dorastają w rzece do imponujących rozmiarów. Liczne są zgłoszenia pstrągów powyżej 3 kg, a złowienie „kardynała” o długości 45 cm, też nie należy do większych sensacji.
W przyujściowym odcinku
fot. Wojciech Zieleniewski
Rzeka zaliczana jest do krainy ryb łososiowatych i lipienia. Pod względem hydrologicznym Kwisa, podobnie jak Bóbr, ma charakter cieku górskiego. Cechuje się ona gwałtownymi przyborami ód, w przypadku wystąpienia obfitych opadów bądź szybkiego topnienia śniegu w jej dorzeczu.
W pobliżu Rudawicy wyznaczono pole namiotowe, z którego można skorzystać planując dłuższe wędkowanie. Wzdłuż brzegu rzeki biegnie droga Lubań –
Żagań, jednak trzeba pamiętać, że nie wszędzie dojazd bezpośrednio do brzegów jest możliwy, z uwagi na tereny poligonów wojskowych i obszary leśne.
Przebywając nad Kwisą lub Bobrem polecamy zwiedzenie florystycznego rezerwatu przyrody Żurawie Bagno utworzonego w 1970 r. Rezerwat położony jest w Nadleśnictwie
Wymiarki, zajmuje powierzchnie 42,07 ha. Ochroną objęto tutaj interesujące zbiorowiska roślinności torfowiskowej i bagiennej z rzadkimi gatunkami roślin. W rezerwacie, na glebach torfowiskowych, rosną m. In.: mchy torfowce, żurawina błotna, trzy gatunki rosiczek i wiele innych interesujących roślin.
Stwierdzono tu występowanie wielu ciekawych gatunków bezkręgowców, 5 gatunków płazów, 4 gatunki gadów, kilkadziesiąt gatunków ptaków lęgowych oraz przedstawicieli zwierzyny łownej.

 

 

źródło: "Wody środkowego nadodrza" B.Najbar, E. Szuszkiewicz, W. Zieleniewski, Zielona Góra 1998.