Stanowice

Opis

STANOWICE (Stennewitz) - wieś położona 4 km na północ od Bogdańca. PKS. Sklepy.

Zabytki:

  • kościół gotycki wzniesiony w XV wieku, przebudowywany i rozbudowany o barokową kaplicę i szachulcową wieżę w 1771 roku.
  • pałac secesyjny z XVIII w. w parku krajobrazowym o pięknej alei grabowej. Należący niegdyś do właścicieli huty szkła butelkowego działającej tu od 1708 roku. W latach 1870-71 dobudowano dwa neobarokowe skrzydła i wieżę.


Pałac w Stanowicach

Źródło: www.bogdaniec.pl , B.Kucharski "Informator Tyrystyczno-Krajoznawczy Województwa Gorzowskiego". Zdjęcia:Staszek Pietkiewicz