Bogdaniec

Opis


BOGDANIEC
(Dühringshof) - duża wieś gminna, położona u stóp północnej krawędzi Kotliny Gorzowskiej, przy drodze i linii kolejowej z Gorzowa do Kostrzyna, ok. 13 km na zachód od centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Stacja PKP. Przystanek PKS. Restauracja. Sklepy.
We wsi kościół zbudowany w latach 1782—1783 w konstrukcji szachulcowej, przebudowany w XIX w. i w latach 1974—1975, obecnie murowany, jednonawowy na rzucie prostokąta. Przy drodze do
Lubna, nad strumieniem Bogdanki młyn wodny zbudowany w 1826 r., szachulcowy, otynkowany, parterowy. Pierwotnie napędzany turbiną wodną, od 1936 r. prądem elektrycznym. Zachowane bogato zdobione drzwi klasycystyczne. Obecnie siedziba Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej. Muzeum mieści w swoich wnętrzach rekonstrukcję mieszkania młynarza, narzędzia i maszyny związane z produkcją chleba i mąki. Ciekawa jest również kolekcja młynków. W położonych nieopodal budynkach gospodarczych obejrzeć można kuźnię oraz kolekcję wozów, bryczek i sań.

HISTORIA:
Bogdaniec to wieś zasiedlona w 1786 roku na obszarach powstałych w wyniku osuszania tzw. Błot Warciańskich przez 32 rodziny kolonistów głównie z Niemiec i Polski. Zwolnieni oni zostali przez Fryderyka II Wielkiego na 8 lat z płacenia podatków i uposażeni nieodpłatnie w jeden łan ziemi i budulec na drewniane chaty kryte trzciną.

Ciekawe imprezy:
Bogdaniecki Azyl Artystyczny
organizowany w noc świętojańską, podczas którego obywa się prezentacja młodego środowiska artystycznego regionu gorzowskiego i zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej. Główną atrakcją jest wspólne ognisko i puszczanie wianków na wodę. Rowerowy Rajd Przyjaźni. Organizowany corocznie od 2001 r. zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej w ramach współpracy z gminą Petershagen/Eggersdorf. Rowerzyści pokonują odległość 100 km dzielącą obie gminy.
Lubuskie Święto Chleba. Od roku 1995 obywa się w miejscowości Bogdaniec. Dwudniowa impreza. Pierwszy dzień to festyn sportowo-rekreacyjny. Drugi dzień to doniosła uroczystość, która wyrosła z potrzeby przywrócenia szacunku dla chleba i ludzi, dzięki którym możemy go spożywać. Prezentowane są wówczas, przede wszystkim wyroby piekarnicze i cukiernicze, odbywa się również kiermasz sztuki ludowej, a na scenie można podziwiać występy artystyczne. Od pierwszej edycji święto jest organizowane w miesiącu sierpniu.
Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizowane corocznie w miejscowości Jeniniec, wieńcząca całoroczny trud pracy rolnika. W tym dniu prezentują oni największe i najciekawsze okazy płodów rolnych. Atrakcją festynu są różnorodne potrawy z ziemniaków. Impreza ma również charakter rekreacyjno – sportowy.

Rezerwaty przyrody:
Obok Bogdańca znajdują się cztery rezerwaty przyrody.
Bogdaniec I – utworzony w 1974 roku o pow. 20,83 ha, przedmiotem ochrony jest fragment dąbrowy o charakterze naturalnym.
Bogdaniec II - leśny, częściowy rezerwat o powierzchni 40,03 ha. Ochroną objęto naturalny fragment lasu liściastego z dominującymi dębami i grabami w wieku 160 lat.
Bogdaniec III - leśny rezerwat o powierzchni 11, 23 ha, którego celem jest ochrona fragmentu dąbrowy o charakterze naturalnym. Drzewostan złożony jest z dębu, grabu i buka. Położony jest w gminie i Nadleśnictwie Bogdaniec, przy drodze z Bogdańca do Lubna.
Bogdanieckie Cisy o powierzchni 20,36 ha. Celem jego ochrony jest zachowanie warunków rozwoju jednej z najliczniejszych w Polsce populacji cisa, powstałej i rozwijającej się na tym miejscu od 130 lat w środowisku lasu mieszanego, w strefie wschodniej granicy zasięgu geograficznego występowania.

Szlaki piesze:
W 1996 r. na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, Leśnictwa Motylewo została wytyczona ścieżka spacerowo-edukacyjna "Bogdaniec" o długości 4 km. Początek ścieżki przy siedzibie Nadleśnictwa, przebiega przez teren Muzeum Techniki Wiejskiej w Bogdańcu, następnie przez Rezerwaty Bogdaniec III. Ścieżka jest wyposażona w wiatę do odpoczynku, tablice informacyjne, ławki, miejsce na ognisko oraz salę edukacyjną (usytuowaną przy Nadleśnictwie), w której znajduje się sprzęt do prowadzenia wykładów, prelekcji, urządzania wystaw i ekspozycji.
Szlaki rowerowe:
Szlak nr 4a - niebieski - długości 19,2 km - Gorzów Wlkp. - Chróścik - Racław - Bogdaniec (wzgórza morenowe, kompleksy leśne, długie zjazdy z pięknymi zakosami drogi wśród lasów bukowych o typowo górskim charakterze).
Szlak 4b - niebieski - długości 27,80 km - Gorzów Wlkp. - Wieprzyce - dolina Warty - Gostkowice - Bogdaniec, szlak w dużej części wiodący wałem przeciwpowodziowym nad Wartą, gdzie można zaobserwować niemal o każdej porze roku kaczki, gęsi, rybitwy.
Szlak nr 5 - czarny - potem zielony i żółty - długości 38,2 km wiodący przez Gorzów Wlkp. -
Kłodawa - Mironice - Santocko - jezioro Marwicko - Wysoka - Lubno - Stanowice - Bogdaniec (zróżnicowany przyrodniczo, krajobrazowo i krajoznawczo).
Szlak nr 8 - zielony - długości 16,2 km Stanowice - Racław -
Łupowo - Chwałowice - Lubczyno (bardzo ciekawy historycznie i różnorodny przyrodniczo).

Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów”
Obszar parku obejmuje część doliny rzeki Bogdanki z trzema historycznymi założeniami młyńskimi powstałymi w przeciągu XIX wieku oraz zabudowę willową z końca tegoż stulecia. Nieruchomości te wkomponowane są w dolinę między wzgórzami morenowymi, posiadającej wyjątkowe wartości kulturowe i przyrodnicze, o których w głównej mierze decyduje przebieg rzeki Bogdanki, jej rozlewiska i zabytkowe założenia młyńskie. Ponadto we wschodniej i północnej części obszaru parku znajdują się obszary leśne o znacznych wartościach przyrodniczych, dla których decydujący jest ich naturalny charakter, powiązanie z korytem rzeki oraz jej leśnymi wywierzyskami.
Na terenie górnego młyna, założonego na początku XIX wieku znajduje się Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu, posiadające charakter muzeum skansenologicznego i cieszące się sporym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Natomiast wzdłuż wschodniego skraju doliny przebiega przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.

Źródła: www.bogdaniec.pl, http://sunone.szczecin.lasy.gov.pl, www.lwkz.zgora.pl http://www.diecezja.zgora-gorzow.opoka.org.pl,
B. Kucharski "Ziemia Gorzowska - przewodnik" oraz "Gorzów Wielkopolski i okolice".