Ciecierzyce

Opis

Ciecierzyce - wieś położona w północnej części gminy, przy lokalnej drodze
z
Gorzowa do Borka.

Wieś powstała w okresie zagospodarowywania Warciańskich Błot. Nazwana została na cześć dowódcy pułku dragonów z Gorzowa, gen. Por. von Czettritz.
Jeszcze na początku XX wieku były to dwie oddzielne wsie. Istniejąca dziś ulicówka nazywała się Ciecierzyce Małe. Zabudowa po sąsiedzku z Osiedlem Poznańskim, ciągnąca się wzdłuż niedużego cieku płynącego na północ i uchodzącego do Starej Warty, zwana była Ciecierzyce Wielkie.

Ślady osadnictwa w obu wsiach sięgają III i IV okresu brązu (ok. 1300 r. p.n.e.).
W późniejszym okresie ludność zajmowała się eksploatacją tutejszych rud darniowych. Zachowały się też ślady osady z czasów rzymskich (przed 400 r. n.e.). potem nastąpiła przerwa osadnicza.

Pierwszych kolonistów sprowadzono do Ciecierzyc Małych już w latach 1726-28, chociaż właściwa kolonizacja nastąpiła w 1767 r. Wieś składała się z 25 podwójnych budynków dla 50 niedużych rodzin, z których każda otrzymała po 5 mórg ziemi.

Od 1.01.1929 r. obie wsie tworzyły jedną gminę. Poprzedni kościół był w 1934 r. już tak zniszczony, że nie można było w nim odprawiać nabożeństw. Budowę nowego rozpoczęto w sierpniu 1935 r., a ukończono dopiero w 1941 r.
W 1937 r. hitlerowska administracja zmieniła nazwę wsi z Czettritz na Zettritz.
Zaraz po wojnie Ciecierzyce były wsią gromadzką w gminie Zieleniec. W latach 50-tych należały do gromady Siedlice.

W 1958 r. mieszkało tu ok. 320 osób.
Aktualnie liczba ludności to 455 osób, a powierzchnia wynosi 957 ha.