Dziersławice

Opis

Dziersławice - wieś położona przy lokalnej drodze między Boleminem i Glinikiem, na południe od Białobłocia.

Została założona w 1770 r. jako kolonia dla 15 rodzin, które otrzymały po 40 mórg ziemi. Koloniści dostali po 6 lat wolnizny, ale za to domy musieli wystawić sobie sami. Niemiecka nazwa Hagen pochodzi od nazwiska ministra von Hagena.

W 1784 r. wieś liczyła 121 mieszkańców, a w 1861 r. – 220 w 32 domach.
Dawny kościół szachulcowy bez wieży został w latach 90-tych XIX wieku rozbudowany, obecnie nie istnieje.

W 1925 r. ludność zmniejszyła się do 155, a w 1933 r. do 136 osób. Wieś posiadała wówczas 163 ha ziemi. Po wyzwoleniu „Derslawice” były wsią gromadzką w gminie Zieleniec.

Od 1947 r. obowiązuje obecna nazwa. Od 1954 r. wieś podlegała Gr.RN w Krasowcu.
Aktualnie w Dziersławicach zamieszkuje 112 osób, a powierzchnia wsi to 165 ha.