Krasowiec

Opis

Krasowiec - niemiecka nazwa Schönewald /piękny las/, wieś sołecka leżąca 8 km na południe od Gorzowa obok drogi do Lubniewic. Jest to ulicówka złożona z zabudowań rozłożonych wzdłuż lokalnej drogi do Deszczna. Znajduje się tu kilka zabytkowych domów szachulcowych z końca XVIII wieku i początku XIX wieku. Przez zachachodnią część wsi przebiega linia kolejowa Gorzów – Kostrzyn.

W środku wsi znajduje się późnoklasycystyczny kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Wieś powstała na zmeliorowanych w XVIII wieku Warciańskich Błotach, które w tym miejscu nosiły nazwę "Gorzowskich błot mieszczańskich".

W 1774 roku osadzono tutaj 40 dużych rodzin, z których każda otrzymała po 30 mórg /7,6 ha/. Koloniści sami musieli wykarczować swoją ziemię i zbudować domy. Niemiecka nazwa wsi pochodziła od nazwiska dyrektora kamery Schonwalda.

W 1788 roku zbudowany został pierwszy kościół w tej wsi. Informację tę potwierdza spis z 1809 roku, który tutejszą świątynię klasyfikuje jako filię parafii w Gliniku.

W 1843 roku kościół został przebudowany, albo zbudowany na nowo, pierwotnie nie posiadał on wieży. W 1890 roku został on rozbudowany o przybudówkę od strony zachodniej.

W 1809 roku w 41 domach mieszkało 40 kolonistów, 13 komorników i kowal. Grunty wsi wynosiły 1200 mórg /306 ha/. w 1861 roku ilość domów wzrosła do 55. W latach międzywojennych areał był mniejszy o 5 ha. Zaczęła też maleć ludność. Po wyzwoleniu na przełomie stycznia i lutego 1945 roku wieś szybko została zasiedlona przez Polaków.

13.07.1945 roku poświęcono kościół, natomiast 15.07 tego samego roku powołano spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".

W okresie powojennym Krasowiec był gromadą w gminie Zieleniec a od 1954 r. przez pewien czas siedzibą GRN.

Aktualnie w Krasowcu zamieszkuje 206 osób, powierzchnia wsi wynosi 306 ha.