Brzeźno

Opis

Brzeźno (niem. Briesenhorst) – wieś sołecka położona 3 km w kierunku północno- zachodnim od Lubiszyna, przy drodze do Myśliborza. Wieś ma kształt tzw. wielodrożnicy, posiada status sołectwa, do którego należą Buszów i Łąkomin.

We wsi znajduje się niewielkie (ok. 2 ha) bezimienne jezioro. W centrum, na rozległym placu wzniesiono kościół otoczony niewysokim płotem drewnianym. W 1967 r. w obrębie placu kościelnego wzniesiona została dzwonnica. Początki Brzeźna sięgają 1751 roku, kiedy to na dobrach królewskich Królestwa Pruskiego, radca dworu Nerger, utworzył kolonię, która pierwotnie wchodziła w skład mosińskiego okręgu leśnego. Osada powstała w sąsiedztwie istniejącej w Buszowie Kuźnicy. W początkowym okresie w miejscowości osiedlono 24 kolonistów, przybyłych z Wittenbergii. W roku 1769 sprowadzona została kolejna grupa osadników. W XIX wieku wieś przeszła w posiadanie Rejencji Frankfurckiej. Od tego momentu nastąpił intensywny rozwój wsi.

Po drugiej stronie jeziora założono kolejną część miejscowości zwaną Neue Briesenhorst (Nowe Brzeźno). Zamieszkujący wieś mieszkańcy byli wyznania protestanckiego, początkowo uczęszczali na nabożeństwa do zorganizowanej w budynku szkoły Sali modlitwy. W 1867 roku wzniesiono istniejący do dzisiaj kościół. Powstał on na rzucie prostokąta z wyodrębnioną częścią ołtarzową, w kształcie pięcioboku.

Spośród budowli sakralnych świątynia wyróżnia się dekoracyjnym układem elementów konstrukcyjnych. Z pierwotnego wyposażenia do dnia dzisiejszego zachowała się ambona, do której dodano w późniejszym okresie dekoracje oraz znacznie przekształcona mensa ołtarza. Pozostałe elementy wyposażenia pochodzą z późniejszego okresu. Po zakończeniu II wojny światowej świątynię przejęli katolicy i konsekrowali 16 września 1945 roku pod wezwaniem Narodzenia NM Panny. Administracyjnie należy do parafii w Lubiszynie. We wsi funkcjonowała szkoła podstawowa, początkowo jako samodzielna placówka oświatowa, następnie jako filia Szkoły podstawowej w Lubiszynie. Ostatecznie uległa likwidacji w 1999 roku. Obecnie wieś zamieszkuje 325 mieszkańców.

Źródło informacji i zdjęcie: www.lubiszyn.pl