Buszów

Opis

Buszów (niem. Hammer) – wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Lubiszyn.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa gorzowskiego.

Historia

XIV w. – prawdopodobne powstanie kuźnicy przy drodze z Dolska do Buszowa, przy moście na rzece Myśli w górę rzeki, przed jej wpływem do jeziora Postne;
1537 – pierwsza wzmianka o kuźnicy; mistrz Kranz nabywa obiekt na prawach dziedziczenia;
1571 – po śmierci ojca kuźnicę posiada Markus Kranz; umowa podpisana przez margrabiego Jana Jerzego stanowi, że nowy właściciel posiada takie same prawa co poprzedni, tj. wolne poszukiwanie rudy żelaza na terenie Nowej Marchii; wolne pozyskiwanie w lasach drewna budowlanego, opałowego i do wypalania węgla drzewnego; wypas 200 owiec w dobrach Schönebecków z Dolska, na ziemiach których kuźnica była położona; wolny połów ryb na rzece Myśli aż po miejsce zwane Stackelfort; wolne warzenie piwa;
Po 1572 – kuźnica należy do Achatiusa Tazinskyego z Luklawic (zm. 1600 r.);
1600-1634 – kuźnica w rękach Casimira Tazinskyego, syna Achatiusa;
1609 – potwierdzenie przez elektora Jana Zygmunta przywilejów z 1571 r.;
1634 – kuźnicę nabywa radca rządowy Sturm.
W literaturze istnieją dwie wersje dotyczące kolejnych właścicieli kuźnicy:
1. 1655-1709 – zakładem kieruje kornet Thalheim, a następnie jego syn
2. 1703 – obiekt nabywa von Tatschiltzki de Cuctuier, który w 1744 r. sprzedaje ją wraz z wszelkimi prawami majorowi von Marwitz z Dolska (niezgodność dat – właścicielem Dolska był od 1740 r. Hans Wilhelm von Mörner) za sumę 5200 talarów.

1750 – w pobliżu kuźnicy zostaje założona wieś Briesenhorst (Brzeźno), w której osadzono kolonistów z Wittenbergii;
1740-1756 - kuźnicę i folwark posiada ziemianin Schulz;
1756-1768 - kuźnicę i folwark posiada właściciel okolicznych hut szkła Georg Zimmermann; wg jednej wersji zaprzestał on produkcji w zakładzie, wg drugiej – istniał on nadal co najmniej do 1792;
1768-1772 - właścicielem majątku jest radca wojenny (niem. Kriesrat) Gölle;
1772-1778 - właścicielem majątku jest Achle;
1778-1792 - właścicielem majątku jest Hoffmann;
1792-1892 - folwark Buszów należy do majątku Dolsk rodziny von Treskow;
1892-1930 - folwark Buszów należy do majątku Dolsk rodu von Voss-Dölzig;
Przed 1930 – Kreuz dzierżawi folwark Buszów od syna grafa Maxa von Voss-Dölzig, Karla-Achima;
1930 - Dolsk zostaje zakupiony przez towarzystwo osadnicze, a wraz z nim folwark Buszów; dokonana zostaje parcelacja ziemi na pojedyncze działki;
29.12.1975 – po likwidacji gminy Różańsko, Buszów zostaje włączony do gminy Lubiszyn.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Busz%C3%B3w_(powiat_gorzowski)