Gajewo

Opis

Wieś sołecka w gminie Lubiszyn, położona 5 km na południowy zachód od Lubiszyna, przy drodze do Myśliborza, nieco na południe od ujścia Pręgi, lewego dopływu rzeki Myśli i 13 km od Myśliborza - Równina Gorzowska.

Osada składa się z dwóch części: partii o rozrzuconej zabudowie w pobliżu drogi Ściechów-Myślibórz i regularnej ulicówki położonej na południe od tej drogi. Pośrodku dwóch części znajduje się kościół z XVIII w. pw. św. Jana Bosko. Po zakończeniu wojny świątynia była zniszczona, dopiero w 1970 r. zajęto się remontem i poświęcono ją 12.10.1973 r.

Wieś powstała na początku XVIII wieku - nazwa niemiecka to Nesselgrund- czyli ziemia porośnięta pokrzywami, pokrzywisko. Wieś została wyzwolona 2.02 1945 r. W 1958 r. liczyła 230 mieszkańców, obecnie składa się z 45 zabudowań i liczy 168 mieszkańców. Ciekawostką jest odkryte przypadkowo, bo podczas przygotowania wykopu pod sadzonki drzew przez pracowników Lasów Państwowych Leśnictwa Dolsk, cmentarzysko popielnicowe ludów kultury łużyckiej - grupy górzyckiej, datowane na V w. p.n.e. W sezonie 2001- 2002 przeprowadzono badania o charakterze sondażowym, które miały na celu określenie jego zasięgu. Po zbadaniu okazało się, że cmentarzysko zajmuje okrąg o średnicy 50 m, wykopano tu urny zdobione z wyposażeniem: naczynia przystawne, zabytki metalowe (ozdoby i narzędzia z brązu i żelaza, siekierka kamienna, szpile i zausznice).

Wykopane eksponaty można obejrzeć na wystawie w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu. 10 lipca 2011 r., w 66 - rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, przy placu obok kościoła, postawiony został pomnik w hołdzie Kombatantom walczącym w obronie II Rzeczypospolitej Polski w latach 1939 -1945. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy wydali również kartkę okolicznościową.

Przez miejscowość Gajewo prowadzi szlak rowerowy „ Z biegiem Myśli”.

Źródło informacji oraz zdjęcie: www.lubiszyn.pl