Lipki Małe

Opisfoto: Staszek Pietkiewicz   

W odległości 4 km. na północ od Lipek Wielkich leży niewielka wieś o rozproszonej zabudowie Lipki Małe.

HISTORIA

Wieś Lipki Małe została założona w 1735 r. przez Paula von Branda na gruntach Lipek Starych. Nazwa niemiecka wsi to Lipkeschbruch (lipkowskie błota), a także Lipeczka, Lipczyn. Już w 1746 r. zbudowano tu pierwszy kościół, na miejscu którego w 1806 r. wzniesiono obecną budowlę. W 1809 r. «Lüpkesche Bruch» składał się z 28 kolonistów i 4 komorników w 30 domach. 1. 07. 1928 r. do Lipek Małych przyłączono Wierzbicę. Grunty wsi obejmowały 725 ha. W okresie powojennym związana była administracyjnie z gminą bądź gromadą w Lipkach Wielkich.W Lipkach Małych znajduje się kościół z 1806 r., przebudowanany w stylu neogotyckim w 1907 r. Uwagę zwraca wspaniały okaz dębu o obwodzie ponad 7 metrów. Lipki Małe mogą stanowić cel ciekawej wycieczki pieszej lub rowerowej. Położona wśród nadnoteckich pól i łąk miejscowość - stanowi enklawę ciszy i spokoju.

Na podstawie fragmentów pracy dyplomowej Zbyszka Wróbla.
nadesłał
: Staszek Pietkiewicz