Kamień Wielki

Opis


Duża wieś położona 10 km na zachód od Witnicy. Osada wzmiankowana w 1295 roku jako miejscowość graniczna pomiędzy posiadłościami templariuszy i Brandenburgią. Po wojnie 30 - letniej całkowicie opuszczna. W połowie XVIII w. założono tutaj majątek ziemski i papiernię. Wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli. W 1660 roku właścicielem został Hans von Schlabrendorf, komendant twierdzy w Kołobrzegu, następnie rodziny von Schöning i Wreech, a 1822 roku Amelia von Dönhoff. W 1924 r. majątek rozparcelowano.

Kościół wczesnogotycki z przełomu XIV - XV wieku, z późnogotycką kruchtą
(2 połowa XV w.) i neogotycką wieżą dostawioną w 1834 roku. 
Pałac klasycystyczny z przełomu z I połowy XIX wieku, kilkakrotnie przebudowywany (obecnie dom pomocy społecznej).
Rozległy park krajobrazowy (17 ha) założony w 1834 roku wg projektu słynnego budowniczego ogrodów Piotra Józefa Lenne. W parku 2 stawy z wyspami, aleje i wiele pomnikowych drzew m. in. piękne okazy dębów, grabów, wiązów (obwód do 500 cm) i topoli (obwód do 610 cm).


Źróło: www.witnica.pl