Witnica

Opis

Park drogowskazów


WITNICA (Vietnitz) - miasto nad rzeką Witną na skraju doliny Warty, przy drodze i linii kolejowej Gorzów Wielkopolski - Krzyż. Siedziba gminy. Przystanki PKS i PKP. Restauracje, mała gastronomia. Stacja benzynowa. Agroturystyka. Hotele.
W Witnicy w centrum miasta jest wiele sklepów, market, sklep fabryczny i restauracja przy browarze. W mieście działa Witnicka Strefa Przemysłowa. W Witnicy istnieje niewielki przemysł głównie spożywczy, metalowy, skórzany i materiałów budowlanych.

Historia   
Miasto o tradycjach średniowiecznych. Należało do zakonu rycerskiego templariuszy, którzy przekazali je w 1261 roku margrabią branden-burskim. W latach 1300 - 1540 należała do zakonu cystersów z opactwa w Mironicach. W 1539 r. Witnicę nabywa margrabia Jan z Kostrzyna. Pierwszy młyn nad Witną powstaje ok. 1550. Trzydzieści lat później mieszkańcom nadano przywilej warzenia piwa (miejscowy browar warzy je do dziś). W 1648 r. osada została spustoszona w wyniku wojny trzydziestoletniej. Rok 1657 to ustanowienie Witnicy, jako stacji na trakcie Królewskiej Poczty (Berlin-Królewiec). Pod koniec XVIII w. miasto rozkwita gospodarczo. W 1806 przez Witnicę przejeżdża cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte w marszu na wschód. Rok 1857 to moment uruchomienia linii kole-jowej. Urbanizacja Witnicy postępuje znacząco w początkach XX w., zwiększa się zaludnienie, dostępny jest gaz, elektryczność. W 1935 r. Witnica otrzymuje oficjalnie prawa miejskie.
W 1945 r. miasto zostaje włączone do państwa polskiego i w okresie kolejnych kilkudziesięciu lat następuje tu znaczący rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. Rok 1990 to początek demokratycznego samorządu terytorialnego (transformacja społeczno-ustrojowa) oraz dynamiczny rozwój gospodarczy gminy m.in. budowa sieci wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, hali sportowej, strefy przemysłowej, obwodnicy miasta.

Zabytki
W mieście znajduje się neogotycki kościół z 1878 roku o drewnianym stropie i ciekawych witrażach ufundowanych przez mieszkańców miasta. Plebania z 1905 r., przy niej ogród willowy. Prywatne Muzeum Chwały Oręża Polskiego Pułkownika Chmielewskiego. Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Nad zalewem Witnej ośrodek wypoczynkowy.

Źródło: www.witnica.pl