Janiszowice

Opis

Janiszowice – wieś założona w XIII w., układ ulicowo – pałacowy. Wieś wzmiankowana w źródłach już w XIII wieku jako wchodząca w skład biskupstwa miśnieńskiego. W protokole z Lubska z 1454 roku występuje jako Jansdorf w kronice bobrowickiej jako Ihensdorf, a w 1571 roku jako Jähnsdorf. Nazwa ta przetrwała do 1945 roku.

Układ historyczny wsi zatarty, w XIX/XX w. rozbudowany w wielodrożnicę. Wieś
o zabudowie zwartej, otwartej z XIX/XX w.

We wsi możemy podziwiać Kościół fil., zbudowany w  XIV w., przebudowany w XIX wieku. Murowany z kamienia polnego, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium,
z wieżą od zachodu. Przy kościele był cmentarz ewangelicki z XIX w., obecnie zlikwidowany (jedynie wtórne pochówki współczesne).