Grabin

Opis

Wieś położona na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów i w pobliżu jezior.

Warto zobaczyć:
- Kościół p.w. Jana Chrzciciela zbudowany w roku 1776. Pola szachulcowej konstrukcji wypełnione są cegłami, budowla salowa na planie prostokąta zamkniętego od wschodu wielobocznie. Od strony zachodniej nad dachem widnieje wieżyczka zwieńczona latarnią. Wewnątrz znajdują się rzeźby z około 1500 roku przedstawiające Św. Małgorzatę, Św. Jana Ewangelistę, Św. Piotra i Św. Pawła oraz pochodząca z XV stulecia misa chrzcielna. Pierwotny kościół był drewniany, wzmiankowany jako należący do diecezji poznańskiej w roku 1308. W okresie reformacji utracony na rzecz protestantów.
- Dwór z pierwszej połowy XVIII wieku, wybudowany dzięki staraniom Żychlińskich. Barokowy, parterowy, murowany, na planie prostokąta, od zachodniej strony na ryzalicie filarowy portyk, we wnętrzach sufity z plafonami. Całość nakryta dachem mansardowym.


Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.bytnica.zg.pl/bytnica.htm