Węgliny

Opis

Położone 15 km na południowy wschód od Gubina. W 1939 roku liczyły 191 mieszkańców, obecnie liczą około 140 mieszkańców.

Węgliny są starą wsią łużycką, powstałą około połowy X wieku, choć tradycje jej zasiedlenia sięgają przynajmniej 5 000 lat w głąb dziejów.

Na wzniesieniu górującym nad wsią od północy, natrafiono na pozostałości osady rolników "neolitycznych", skarb składający się z ozdób i narzędzi brązowych należących do kultury unietyckiej sprzed 3 700 lat, czy wreszcie cmentarzysko sprzed około 1 600 lat, na którym znaleziono m.in. brązową monetę rzymskiego cesarza Kommodusa, panującego między 180 a 192 rokiem. Zabudowa wioski, z długim, wąskim placem, obsadzonym kasztanowcami, zachowała do dnia dzisiejszego pewne cechy starego założenia owalnicowego.

Tylko w pewnym stopniu układ ten zmieniło powstanie zespołu budynków folwarcznych z ciekawym, parterowym dworem, nakrytym czterospadowym dachem mansardowym, pochodzącym z początków XIX wieku.

We wsi można zobaczyć:

- dąb szypułkowy w wieku 200 lat o obwodzie 470 cm, położony w leśnictwie Węgliny, w oddziale leśnym nr 219 b;
- aleję dębów szypułkowych (63 drzewa), w wieku 200/300 lat, położone przy drodze Węgliny –
Mielno,
- dąb szypułkowy w wieku około 500 – 600 lat, o obwodzie 750 cm, położony
w Węglinach na działce nr 34.

 

Źródło informacji: www.gminagubin.pl