Katarzynki

Opis

Był to tzw. Zemski Folwark, utworzony w l. 80-tych XIX w. przez zarząd domeny rządowej w Starym Dworku (dawne dobra cysterskie przejęte przez rząd pruski). Pierwotnie osada nosiła nazwę Neues Volwerk (Nowy Folwark), a następnie Aussen Vorwerk (Zewnętrzny Folwark). Nazwę Nowy Dworek miała w opozycji do starej wsi, obecna nazwa Katarzynki przyjęła się zwyczajowo i umieszczona jest w oficjalnym nazewnictwie.
 
 
UKŁAD URBANISTYCZNY
 
 
Historyczny (XIX-wieczny) 
 
Niewielki, czworobocznie zamknięty folwark, usytuowany po zachodniej stronie drogi
Zemsko - Skwierzyna. Zabudowa o niewielkiej skali, rozplanowana w kształcie kwadratu, w osi alei dojazdowej. Po północno-zachodniej stronie podwórza,
w obrębie niewielkiego ogrodu (parku) rozlokowane były dwa niewielkie budynki.
 

Współczesny 
 
Katarzynki (PGR Zemsko lub Nowy Dworek) to niewielka osada popegeerowska
w sołectwie Stary Dworek, oddalona ok. 6 km na północny-wschód od
Bledzewa. Pierwotny układ przestrzenny uległ częściowemu zatarciu, tworząc obecnie luźną kompozycję, z trzema, murowanymi budynkami z pocz. XX w. (dwojak i 2 obory) oraz współczesnymi obiektami produkcyjnymi, rozlokowanymi po północnej stronie drogi dojazdowej i pierwotnego podwórza. Zabudowa historyczna częściowo zdewaloryzowana, bez wartości zabytkowych. Teren założenia bez zieleni,
z ogródkami pracowniczymi. Zespół budynków gospodarczych użytkowany przez "MAREX Bledzew sp. z o.o. Katarzynki; 66-350 Bledzew" i "PHUW MAREX Bledzew Marek Ozimkiewicz Katarzynki; 66-350 Bledzew".
 
 
WYKAZ OBIEKTÓW CHRONIONYCH

- bud. mieszkalny (dwojak) nr 2, mur. pocz. XX w.
- obora nr 2, l. 10-te XX w.
- bud. inwentarski, mur. pocz. XX w.