Pniewo

Opis

PNIEWO (Osterwald) - niewielka, zanikająca osada śródleśna w sołectwie Osiecko, oddalona ok. 7 km na zachód od Bledzewa. Przez wieś prowadzi niebieski pieszy szlak turystyczny z Bledzewa do Lubniewic.

HISTORIA:
Osada wzmiankowana w 1477 r. Pierwotnie wieś stanowiła własność von Waldowów. W 1772 r. majątek nabyła rodzina von Reitzenstein, która od 1820 r. zaczęła używać nazwiska von Waldow - Reitzenstein. Od końca XVI w. w Pniewie wzmiankowany był kościół, pierwotnie ryglowy, a od 1801 r. murowany, z szachulcową wieżą.
Kościół został wyburzony, nie ma już śladów w terenie, zachowały się elementy pierwotnego cmentarza przykościelnego (płyty nagrobne, stalowe krzyże) oraz pojedyncze elementy starodrzewu liściastego. Zespól folwarczny także został wyburzony. Wieś ma charakter wymierający, niektóre budynki opuszczone, nieużytkowane.


Źródło: www.bledzew.pl