Wyszanowo

Opis

Wyszanowo (Wisznow, Wischen Vw., Kgl. Dmn), gmina Międzyrzecz, wieś o kształcie wydłużonej owalnicy, położona na zachód od drogi z Międzyrzecza do Zbąszynka, 9km na południowy wschód od Międzyrzecza. Miejscowość o średniowiecznej metryce, wzmiankowana w 1250 roku.

HISTORIA

Wyszanowo należało do cystersów z Paradyża. Z akt wizytacyjnych wynika, że w pierwszej połowie XVII wieku istniał tu drewniany kościół p.w. Bożego Ciała, filia parafii w Starym Dworze. W 1682 roku w jego miejscu powstał nowy drewniany budynek. Fundatorami byli cystersi paradyscy. Także i ta budowla uległa zniszczeniu. Kolejna, tym razem w konstrukcji szachulcowej, powstała w pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku. 

Zachowany do dziś barokowy kościół p.w. św. Józefa wzniesiony został w miejscu wcześniejszej, szachulcowej świątyni w 1792 roku. Jest to murowana, jednonawowa budowla, założona na planie prostokąta, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Na przedłużeniu prezbiterium znajduje się zakrystia.  Od zachodu przylega do nawy kwadratowa wieża o elewacjach ujętych pilastrami o wolutowych kapitelach.  W niszy nad wejściem głównym umieszczono figurę Najświętszej Marii Panny.  W jednej z elewacji bocznych znajduje się zegar słoneczny z datą budowy kościoła. W sklepionym żaglasto wnętrzu zachowało się późnobarokowe wyposażenie.  Teren otaczający kościół ogrodzony jest kamiennym murem. 
W północno-zachodniej części wsi znajduje się dwór z XIX wieku, a przy nim niewielki ogród ozdobny z pierwszej połowy XIX wieku. W czasie okupacji w Wyszanowie był obóz dla jeńców wojennych.

Informacje na podstawie opracowania Krzysztofa Jodłowskiego i Doroty Matyaszczyk (Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu) i strony http://www.informix.gower.pl

Wieś położona w urozmaiconym terenie, leży na obszarze krajobrazu chronionego, obok kulminacji Wału Bukowieckiego 134 m. npm. Na północ przy drodze do Międzyrzecza znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się wspaniała panorama, można dojrzeć wieżę telewizyjną w Jemiołowie (ponad 20 km) i piękną szczególnie rano i wieczorem dolinę Jeziora Wyszanowskiego, przez które płynie Palkica. Wynurzające się z morza mgieł kępy drzew robią niesamowite wrażenie.

Okolice Wyszanowa są atrakcyjne dla miłośników turystyki rowerowej i pieszej, okoliczne lasy to raj dla grzybiarzy i amatorów jagód, a dzikie brzegi Jezior Wyszanowskiego, Bukowieckiego i łączącego je kanału, to prawdziwa Mekka dla wędkarzy (łowiono tu sumy po 20 kg, wielkie okazy szczupaka i lina).


Wyszanowo jest miejscem ciekawej inicjatywy:

Stowarzyszenie „ROZWÓJ POPRZEZ DZIALANIE” zostało założone w październiku 2004 r. Faktyczna działalność rozpoczęliśmy jednak od stycznia 2005r. Głównym celem naszej działalności jest praca na rzecz mieszkańców miejscowości Wyszanowo, szczególnie dzieci i młodzieży oraz promowanie naszej wsi. Mamy na swoim koncie organizacje wyjazdów dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych na hale sportowa do Brójec, udział w spotkaniach organizowanych przez różne fundacje, m. in. udział w spotkaniu beneficjantów Programu Młodzież w Warszawie (udział brały prezes Stowarzyszenia Lucyna Nowak oraz Anna Kostecka- należy do grupy MLODYCH EKOLOGÓW) , organizacje Powtórki z Dnia Dziecka. Obecnie STOWARZYSZENIE jest organizacją wspierająca dla nieformalnej grupy młodzieży- MLODZI EKOLODZY, którzy realizują projekt „Na ratunek przyrodzie, czyli nauczmy się być ekologiczni”
Plany:
-
wydanie kalendarza na 2006 rok ze zdjęciami lokalnej przyrody,
- wydanie widokówek o Wyszanowie.
Grupa zajmie się również przygotowaniem przedstawienia poruszającego kwestie ekologii. Premiera spektaklu planowana jest na początek października.
Grupa
zorganizowała akcje sprzątania terenu wokół Jeziora Wyszanowskiego oraz dróg do niego prowadzących. Akcja odbyla się 25 sierpnia. Wzięło w niej udział 40 osób: dzieci, młodzież oraz dorośli. Akcje wspomogły takie instytucje jak: Stowarzyszenie: „Rozwój Poprzez Dzialanie”, Lesnictwo Wyszanowo, OSP Wyszanowo, Nadlesnictwo Trzciel, Straż Leśna.

Więcej na stronie Stowarzyszenia http://www.wyszanow.prv.pl/