Dębianka

Opis

Osada położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Siedlisko.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

Historia

Eiche (1601) Eichau (1844) Eichenkranz (1937) Wiankowo (1945).

Pierwsza wzmianka o folwarku pojawiła się w spisie dóbr Georga von Schönaicha
w 1601 r. W rękach rodu Schönaichów wieś pozostawała do 1945 r. W 1791 r. wzmiankowano we wsi folwark, wolne gospodarstwo chłopskie, 18 zagrodników, 3 komorników, wiatrak i 191 mieszkańców. W 1845 r. we wsi znajdował się folwark, 18 domów (164 mieszkańców), wiatrak, kuźnia, owczarnia (430 owiec) i szkoła ewangelicka. Murowane zabudowania folwarku powstały stosunkowo późno, tj.
w latach 1880 -1890. W tym samym czasie uruchomiona została gorzelnia
i wybudowano system transportowy, który obejmował swym zasięgiem kilka pobliskich folwarków (na utwardzonej powierzchni ułożono szyny i specjalnymi wozami
w zaprzęgu konnym zwożono płody rolne). Na początku XX w. dzierżawcą folwarku był Schultz. W 1915 r. wieś liczyła 206 mieszkańców. Po II wojnie światowej gospodarstwo przejęte zostało przez Państwowy Fundusz Ziemi, potem przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w
Radocinie. W latach 1957-1958 wzniesiono przy gospodarstwie 5 pracowniczych domków 2 rodzinnych. Po likwidacji PGR, w latach 90. XX w., gospodarstwo przejął prywatny przedsiębiorca. W 2000 r. wieś zamieszkiwało 60 osób.

 

Źródło informacji: http://www.turystyka-powiat-nowosolski.info.pl/index.php?title=D%C4%99bianka