Zwierzyniec

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Siedlisko.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

Historia

Thiergarten (ok. 1601).

Osada leśna powstała prawdopodobnie w średniowieczu. Pierwsza informacja
o miejscowości pojawiła się na mapie majoratu siedlisko — bytomskiego z początku XVII stulecia. W 1765 r. wieś podlegała urzędowi królewskiemu w
Nowej Soli, zamieszkiwało ją 8 zagrodników i 2 komorników. W końcu stulecia wzmiankowano 19 komorników i 2 inne gospodarstwa - 105 mieszkańców. W 1844 r. wieś zamieszkiwało 177 osób w 23 gospodarstwach, znajdował się tu królewski rewir leśny z leśniczówką Rothbuchenhorst (po 1945 r. leśnictwo Czerwonak). Po 1945 r. wzniesiono we wsi kilka zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 2003 r. zabudowania wsi przyłączono do gminnej sieci wodociągowej. W 2002 r. miejscowość zamieszkiwało 40 osób.

 

Źródło informacji: http://www.turystyka-powiat-nowosolski.info.pl/index.php?title=Zwierzyniec