Koniczyn

Opis

Historia

Prawdopodobnie był tutaj młyn, a pod koniec XIX wieku zlokalizowany został bliżej nieokreślony zakład przemysłowy, młyn parowy, przy nim zaś wkrótce willa nad Pliszką, z małym założeniem parkowym. Zapewne w tym samym czasie co willa zbudowano spichlerze zbożowe z bocznicą koleją. Osada zachowała się bez większych przekształceń.

Krajobraz

Osada położona na płaskim terenie, wśród lasów. Na obrzeżach parku płynie rzeczka Pliszka.

Rozplanowanie

Osada o planie amorficznym położna na płaskim terenie wśród lasów. Położona jest przy drugorzędnej drodze wychodzącej z drogi głównej Krosno OdrzańskieSłubice. W pobliżu, na wyniesieniu, zlokalizowany jest zespół budynków koszarowych SS.

Dominanty

Wśród lasu na początku XX wieku wzniesiono willę o rozczłonkowanej bryle, zamkniętej wysokim dachem krytym ceramiczną dachówką. Wzniesiono wówczas mały budynek gospodarczy o dachu dwuspadowym i elewacjach ceglanych.
W pobliżu, prawie w tym samym czasie, powstał spichlerz zbożowy wzniesiony na planie prostokąta, wielokondygnacyjny o tynkowanych, wieloosiowych elewacjach. Prawdopodobnie nieco wcześniej powstała fabryka.

Zabudowa

Nieliczna zabudowa z pierwszej ćwierci XX wieku w układzie zwartym. Budynki na planie prostokąta zamknięte dwuspadowymi dachami krytymi ceramiczna dachówką karpiówką. Elewacje tynkowane. W pierwszej połowie XX wieku w lesie powstały koszary SS. Są to budynki na planach prostokąta o 2-3 kondygnacjach
z dwuspadowymi dachami o elewacjach tynkowanych, wieloosiowych, pozbawione detalu architektonicznego.

Zieleń

Obok willi, w tym samym czasie powstał mały park typu krajobrazowego.

Stan zachowania

Stan techniczny willi i zabudowy jest dość dobry. Dobrze zachowany jest także spichlerz. W gorszym stanie znajduje się fabryka i koszary pozbawione użytkownika. Zaniedbany jest także park.

Znaczenie kulturowe

Osada mało rozpoznana. Obok zespołu willowego wpisanego do rejestru zabytków, ochroną należy objąć obiekty najcenniejsze, po ich rozpoznaniu.