Stare Osieczno

Opis


STARE OSIECZNO - (pierwotna polska nazwa z XIII w Oszeczno, Ohziet-Ochozist - Hochzeit, na XVII w. mapach Wesołowo a XIX w. Wesołów, Wesoła) niewielka wieś sołecka, położona na płn-wsch. krańcu województwa lubuskiego, oddalona 13 km na wschód od Dobiegniewa w obrębie Puszczy Drawskiej, bezpośrednio na wschodnim brzegu Drawy.
Stare Osieczno to wieś o średniowiecznej metryce (wzmiankowana w  1337 r.), dawny gród obronny na granicy Polski z Pomorzem. W XIV wieku zbudowali tutaj zamek Wedlowie, sprzyjający później Krzyżakom. W okresie wojny z Zakonem w roku 1406 z rozkazu Jagiełły zamek zdobyli Polacy.  W drugiej połowie XIX wieku wieś miała formę nieregularnej ulicówki, wytyczonej po zachodniej stronie rzeki Drawy, z kościołem na dawnym wzgórzu zamkowym i zabudową chłopską.  

Zabytki

  • Kościół neogotycki z II połowy XIX w, na planie regularnego ośmioboku, nakryty wysokim dachem namiotowym, ze smukłą sygnaturką, zwieńczony ostrosłupowym hełmem. Przy szosie oazały dąb.
  • W okolicy liczne pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. Nad Drawą pola biwakowe.

Szlaki turystyczne: czerwony do Drawin i żółty do Podleśca.

Źródło: www.dobiegniew.pl
tekst nadesłał: Staszek Pietkiewicz