Przynotecko

Opis

 

Wieś o rozproszonej zabudowie, rozrzucona na łąkach nadnoteckich. Leży przy lokalnej drodze ze Starego Kurowa do Trzebicza, około 15 km na południowy wschód od Strzelec Krajeńskich. PKS. Bar. Sklep.

Wieś powstała w 1606 r. (Netzbruch) na osuszonych terenach doliny Noteci. Kościół szachulcowy z 1718 r. z wieżą od zachodu. Przy budynku dawnej szkoły (z 1881 r.) pomnik Adama Mickiewicza z 1959 r. 

Źródło: B. Kucharski, Informator Turystyczno-Krajoznawczy Województwa Gorzowskiego