Lipie Góry

Opis


LIPIE GÓRY (Mansfelde) - wieś położona 6 km na północny wschód od Strzelec Krajeńskich, przy lokalnej drodze do Choszczna. PKS. Sklep.

Osada wymieniona w 1337 r. jako własność rodu von Mansfelde, istniał tu wtedy kościół parafialny. W marcu 1945 roku we wsi stacjonował Sztab II Armii Wojska Polskiego. Fakt ten upamiętnia pomnik gen. Karola Świerczewskiego z 1978 r. We wsi kościół wymurowany z kamienia ciosanego w XIV wieku. Jest to konstrukcja jednonawowa, założona na planie prostokąta, bez wieży. W XVI wieki świątynię gruntownie przebudowano, ściana wschodnia została zwieńczona  trójkątnym szczytem ze sterczynami i blendami. Na wyposażeniu kościoła obraz z 1854 r. Współczesna dzwonnica stalowa z dzwonem z 1842 r. Park krajobrazowy o powierzchni ok. 2 ha.

Przez Lipie Góry prowadzi trasa rowerowa Tuczno - Lubicz - Lipie Góry - Strzelce - Zwierzyn długości 19 km.

Żródła: www.strzelcekraj.republika.pl, www.stzelce.pl.

gen. Karol Świerczewski
pomnik gen. Karola Świerczewskiego  

Zdjęcia nadesłał Janek Sztyk http://foto.onet.pl/4usd7