Brzezinka

Opis


BRZEZINKA (Birkbruch) - niewielka wieś sołecka położona 4 km na południowy-zachód od Górek, wzdłuż skanalizowanego odcinka Polki.
Wieś założona została w 1766 roku na Gurkower Birkenwiesen obok pagórka „Drengswerder” w trakcie wielkiej akcji zagospodarowania doliny Noteci. Nazwa Brzezinki (Birkbruch) nawiązuje do występującej już w 1718 roku nazwy terenowej „Birkenwiesen” (Brzozowe Łąki) i ma charakter topograficzny. W 1769 roku osada składała się z 19 gospodarstw olęderskich, zaś w 1772 roku liczyła 68 mieszkańców. W XIX w. wieś stanowiła własność Rady Miejskiej Strzelec. Około 1900 roku na południe od Brzezinki założono przysiółek Milenice (Drengswerderdamm). Przed II wojną światową mieszkało tu 55 rodzin, była kuźnia i karczma. Po wojnie Brzezinka była wsią sołecką w gminie  Górki, a później w gminie Zwierzyn. Obecnie liczy 37 zagród.

Źródło: www.zwierzyn.pl