Górecko

Opis


Wieś rozproszona na łąkach nadnoteckich, położona ok. 12 km na południowy wschód od Strzelec Krajeńskich. Drogi do Gościmca i Zwierzyna.

HISTORIA:
Wieś założono w 1730 roku z inicjatywy Rady Miejskiej Strzelec jako Alt Gurkowsches Bruch. Ok. 1778 r. miał miejsce proces mieszkańców Górecka przeciwko Strzelcom. Uważali oni, że ze względu na wyjątkowo trudne warunki życia, nie mogą płacić miastu podatku za użytkowane łąki. Powołano komisję, która skargę mieszkańców oddaliła. W XIX wieku warunki życia w Górecku były bardzo trudne, wiosenne i letnie powodzie trwały miesiącami odcinając mieszkańców od świata.

Kościół szachulcowy wzniesiono w 1789 r., w 1964 r. świątynia została obmurowana. Jest to obiekt jednonawowy, założony na rzucie prostokąta, od wschodu zamknięty trójbocznie. Nad korpusem kwadratowa wieża, w wyższej partii węższa i ośmioboczna.