Marianki

Opis

Marianki, gmina Krzeszyce; niemiecka nazwa Maryland – wieś sołecka leżąca 3 km na północny zachód od Krzeszyc. Składa się z 24 zabudowań (1982 r.). Pod względem kościelnym należy do par. rz. kat. w Krzeszycach.

Na łęgu należącym do joannitów ze Słońska, z inicjatywy zakonu zostały założone
w 1779 r. folwark i kolonia. W październiku 1782 r. folwark składał się z budynku mieszkalnego, dwóch domów, trzech stajni i trzech stodół. Należało doń 407 ha ziemi. Dalsze 52 ha stanowiło uposażenie kolonii, która składała się wówczas z 5 zabudowań.

Do kolonii zaliczano również „Grabenmeistera” (chodzi zapewne o fachowca od melioracji bądź kopalin) oraz „reformierte Schulmeistera” (nauczyciela wyznania kalwińskiego). Wykazy z lat 1805-1808 wymieniają tylko folwark, zaś opis Bratriga
z 1809 r. – folwark i „entreprise” (przedsięwzięcie). Do folwarku należało już tylko 306 ha. Hodowano tu 18 koni, 54 sztuk bydła, 10 świń.

Powojenna nazwa wsi jest swoistą kalką językową. Nazwa „Żyrosławice” ustalona przez komisję rządową w ogóle się nie przyjęła.

Obecnie wieś zamieszkuje 70 osób (wg wikipedia.org).