Rudnica

Opis

RUDNICA (niem. Hammer) - duża wieś sołecka położona nad rzeczką Lubniewką w zachodniej części gminy, ok. 4 km na wschód od Kołczyna.

HISTORIA:
Wieś założono w połowie XVI wieku na gruntach wsi Kołczyn. Wytapino tu rudę darniową w niewielkiej kuźnicy. Majątek rycerski istniał pod nazwą Hammer- Koltschen, pierwszymi właścicielami makjątku był możny ród Waldowów. Istniał tu dwór i folwark. Wieś rozwinęła się w latach 1770-78, gdy po regulacji koryta rzeki Warty na gruntach Kołczyna i Rudnicy założono nowe kolonie.
Przed II wojną światową mieszkała tu wyłącznie ludność niemiecka wyznania ewangelickiego, w 1939 r. spisano 211 indywidualnych gospodarstw rolnych. Po 1945 r. osadę zasiedlili osadnicy wojskowi.

We wsi znajduje się kościół z 1910 r., obok którego zachował się nagrobek Gottfrieda Barscha (z 1789 r.), stara zabudowa z przełomu XIX i XX w. oraz nieczynna stacja kolejowa, łącząca Gorzów Wlkp. z Sulęcinem.

Wieś zamieszkuje 395 osób (wg wikipedia.org).

Źródło:http://www.powiatsulecinski.pl/przewodnik/