Rogi

Opis

Miejscowość Rogi położona jest w odległości 9 km od Lubniewic. Folwark Rogi założony został w 1773 r. i należał do rodziny von Waldow. Niemiecka nawa Rogów - Sophienwalde pochodzi od trzeciego imienia żony Adolfa Friedricha III (założyciela przetrwałej do 1945 roku nowszej, lubniewickiej linii rodu von Waldow) Elżbiety Doroty Zofii z d. von Bismarck.

Z podań wynika, iż w 1785 r. Rogi zamieszkiwało 6 rodzin, chałupniczych, była mała owczarnia i smolarnia. W 1801 r. po śmierci Adolfa Fryderyka III Rogi zostały wyłączone z dóbr Lubniewickich i stało się niepodzielnym lennem niemającym charakteru rycerskiego.

W połowie XIX wieku folwark Rogi obejmował 2407 mórg (615 ha), z czego większość stanowiły lasy. Gdy nowym właścicielem majątku stał się Adolf Friedrich August von Waldow postanowił on zbudować kilka lat później pałac w Rogach. Położony nad jeziorem Zofiówka pałac powstał w latach 1906-1913. Według wieści od byłych mieszkańców leśna siedziba przeznaczona była dla upośledzonej umysłowo córki, o czym świadczyć ma napis na fasadzie frontowej - "NON DORMIT QUI ME CUSTODIT" (Nie śpi kto mnie strzeże). Ową córką, według wskazań badaczy była urodzona w 1897 roku Elżbieta Paula Angelika. Pałac jednak w żadnym przypadku nie miał charakteru miejsca odosobnienia, służącego ukryciu kłopotliwego członka rodziny, lecz pełnił funkcję letniej rezydencji.

Bliskie sąsiedztwo oraz liczne podobieństwa do architektonicznych form, wzniesionego na krótko przed 1911 rokiem zamku w Lubniewicach nasuwają przypuszczenie, że obie rezydencje von Waldowów są dziełami tych samych architektów.

Adolf Friedrich August II właścicielem Rogów był jeszcze w końcu lat dwudziestych XX wieku, a rezydencja wraz z majątkiem w rękach rodziny von Waldow przetrwały do 1945 roku.

Z kart historycznych wynika, że w 1946 roku w pałacu organizowane były kursy dla drwali leśnych, w latach 1947-1952 pałac pełni funkcję ośrodka wczasowego, a od 1952 do 1976 Technikum Leśnego, następnie prewentorium oraz domu pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych.

Od 1976 roku pałac w Rogach sprawuje funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego. Po generalnym remoncie w latach 1978-79 prowadzi się tutaj szkolenia dla pracowników administracji rządowej, samorządowej, a także organizuje specjalistyczne kursy, szkolenia, seminaria i kursy. W pałacu organizuje się kolonie, wczasy, obozy. Świadczone są usługi hotelarsko-gastronomiczne dla grup turystycznych krajowych i zagranicznych.