Głuchowo

Opis

Zdj. Kościół w Głuchowie

Głuchowo położone na skrzyżowaniu lokalnej drogi
z Okszy do Lemierzyc i drogi do Słońska, 4 km na północ od Lemierzyc. We wsi liczącej 65 zabudowań znajduje się XIX wieczny murowany kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, a w nawach bocznych są drewniane empory, a także drugie piętro z organami. Dawna nazwa niemiecka wsi Woxfelde. Polska nazwa została ustalona w oparciu o nazwy pobliskich cieków i osadę Głuszyna. Głuchowo wyzwoliły 02.II.1945r. oddziały 33 Armii Radzieckiej. Wieś została szybko zasiedlona przez Polaków. Już 16 września 1945r. nastąpiło poświęcenie kościoła.
Po wojnie wieś gromadzka w gminie Słońsk. Od 1954r. Głuchowo przejściowo było siedzibą gromadzkiej Rady Narodowej.
W 1958r. liczyła 70 mieszkańców. Wg. Spisu Narodowego z 2002r wieś liczyła 59 gospodarstw i 193 mieszkańców.
W sołectwie tym istnieje reaktywowany klub sportowy Iskra Głuchowo rozgrywający swoje mecze w klasie A.

Źródło: Urząd Gminy Słońsk