Lemierzyce

Opis

Lemierzyce - dawniejsza niemiecka nazwa Alt Limmritz. Jest to duża wieś sołecka położona 7 km na wschód od Słońska, wzdłuż drogi w kierunku Skwierzyny. Najstarsza wzmianka o Lemierzycach pochodzi z 1405 roku. Wieś posiadała wtedy zaledwie 13 łanów, z czego 1 łan należał do proboszcza. Parafia przynależała do dekanatu w Ośnie Lubuskim - Diecezji Lubuskiej. W 1410 roku margrabia Jobst nadał Lemierzyce Biskupowi Lubuskiemu. W 1426 roku wieś przeszła w posiadanie Zakonu Joannitów. W 1718 roku obszar tej miejscowości obejmował 48 łanów metrykalnych i 48 realnych. W 1805 roku było 76 domów, a w okresie okupacji francuskiej tylko w 1808 roku 71. W 1782 mieszkało 31 rybaków, jeden chłop, 3 zagrodników, 21 pieprzników, pastor, nauczyciel i leśniczy. W 1808 mieszkańcy hodowali 100 koni i 482 sztuki bydła, 360 owiec, 55 świń.

Zdj. Pomnik przyrody - głaz narzutowy
o obwodzie 1120 cm

W październiku 1943 roku stracono publicznie 3 polskich robotników przymusowych o nieustalonej tożsamości. Skazano ich za sabotaż gospodarczy. Lemierzyce wyzwolono 2 lutego 1945 przez oddziały 33 Armii Radzieckiej i zasiedlono częściowo przez osadników wojskowych.
Parafię w Lemierzycach erygowano 1 czerwca 1951 roku, a po przebudowie w 1954 roku kościół został poświęcony 2 grudnia 1955 roku. Na zachód od Lemierzyc znajdują się: pomnik przyrody - duży głaz narzutowy o obwodzie ponad 11 metrów, rezerwat leśny „Lemierzyce”, a także rezerwat „Dolina Postomii”. Ludność w 1782 roku wynosiła 335 osób, a w dniu 31 grudnia 2005 Lemierzyce liczyły 613 osób. Istniała tu stacja kolejowa zbudowana już w 1896 roku. Od kilkunastu lat połączenie kolejowe jest nieczynne. Biegło ono z Kostrzyna do Gorzowa Wlkp. We wsi znajduję się 6-cio klasowa Szkoła Podstawowa, poczta, XIX-wieczny kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła Apostołów, a także piłkarski klub sportowy Leśnik Lemierzyce który aktualnie rozgrywa mecze w klasie A.

Lemierzyce Gaj - dawniejsza nazwa niemiecka Limmritz Forst. Był tu kiedyś przystanek kolejowy na linii Kostrzyn - Gorzów. Miejscowość ta oddalona jest 3 km na wschód od Słońska. W latach 40-tych stacja Lemierzyce Gaj klasyfikowana była jeszcze jako dworzec w gromadzie Gminy Słońsk, przy którym w lasach zbudowano dużą fabrykę amunicji. Do części naziemnej każdego z magazynów biegła bita droga i tory kolejowe w celu szybszego załadunku broni. Pracowali tu jeńcy wojenni; najwięcej było Francuzów, a także pracowały tu młode Niemki oraz młode dziewczyny z Ukrainy. Po II wojnie światowej w budynkach naziemnych po byłej fabryce amunicji mieściły się magazyny PGR i zakładów zbożowych. W latach 80 XX wieku zbudowano tu potężny elewator z rampami samowyładowczymi. Do dziś można znaleźć pozostałości fabryki w postaci zbiorników przeciwpożarowych, zbiorników na wodę pitną i paliwo, a także schronów i bunkrów w części zasypanych.

Źródło: Urząd Gminy Słońsk

  Zdj. Kościół w Lemierzycach

Zdj. Widok z wieży kościoła