Lemierzycko

Opis

Lemierzycko - nazwa niemiecka Neu Limmritz (Nowe Lemierzyce) obecnie można również spotkać nazwę Lubomierzycko.
Jest małą wsią sołecką oddaloną 4,5 km na północ od
Lemierzyc. W 1982 roku było tu 14 zabudowań. Według B. Schulza – Lemierzycko powstało jako kolonia na łęgu należącym do zakonu Joannitów w 1787 roku. Obejmowała ona 9 domów i 509 mórg, a na przełomie wieku posiadanie ziemi Lemierzycka zwiększyło się do 561 mórg. Osada składała się z 12 chłopów lub kolonistów, 6 komorników. Lemierzycko przynależało parafialnie do kościoła w Głuchowie. Ludność – 1782 - 66 osób, 1800 - 108, 1958 - 52, 1978 - 85, 31 grudzień 2005 - 46 osób.

Źródło: Urząd Gminy Słońsk