Gronów

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów.
 
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.
 
Miejscowość przecina droga krajowa nr 92.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gron%C3%B3w_(powiat_%C5%9Bwiebodzi%C5%84ski)