Przetocznica

Opis

Wieś nad rzeką Ołobok o amorficznym układzie, powstała być może już
w średniowieczu, prawdopodobnie jako osada produkcyjna związana z hutnictwem,
o czym świadczy niemiecka nazwa (Hammmer). Na mapie z końca XIX wieku obok nielicznych domów widać dwór oraz obiekty produkcyjne. Pierwszym znanym
z przekazów właścicielem Przetocznicy był von Stöss, od którego kupił ją w roku 1570 von Kalkreuth z Pomorska. Kolejni właściciele to von Glaubitz (1602 r.), von Winterfeld (od 1614 r.), von Lendskren (od 1617 r.), von Löben (od 1690 r.), von Knobelsdorf (od 1718 r.), von Stosch (od 1740 r.), von Zastrow (w 1853 r.). Zabudowa wsi pochodzi z 2 połowy XIX wieku i początku XX wieku.

W 2012 r. wieś zamieszkiwało 30 osób.

W galerii pozostałości umocnień i zapór hydrotechnicznych południowego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego położonych nad rzeczką Ołobok.
Zdjęcia Darek Pierzyński.