Lubinicko

Opis


LUBINICKO
(Lubinisco, Villa Martini, Merzdorf) - duża wieś położona na południowy zachód od Świebodzina, przy lokalnej drodze do Babimostu. PKS. Sklepy.

Warto zobaczyć:
Zespół dworski w Lubinicku. Zespół składa się z dawnej rezydencji, w skład której wchodzą zespolone ze sobą dwór i romantyczny, neorenesansowy pałac oraz park pałacowy. Dwór powstał na przełomie XVIII i XIX w., w 1886 r. na przedłużeniu dworu od strony zachodniej zbudowany został pałac. Oba człony rezydencji łączy reprezentacyjne wejście, zaakcentowane dodatkowo na styku obu budowli wieżyczką o baniastym hełmie.
Kościół w Lubinicku.  Obecny zbudowany został na miejscu starszego drewnianego w drugiej połowie XIX wieku. Murowany z cegły.

HISTORIA:
Gdy komes Janusz darował wieś w 1241 roku klasztorowi paradyskiemu cystersi, założyli tu kościół św. Marcina. Od tego wezwania wieś posiadała zmienną nazwę – Martini, co znalazło odbicie w dokumencie z 1302 roku (Lubinisko, villa Martini). Gniewomir ze Świebodzina oddawał w dożywotnie lenno dobra w Lubinicku rycerzowi Boguszowi Wezenborgowi, aby ten sprawował opiekę zbrojną nad cystersami w Paradyżu. Jest to nastarszy pisany ślad wzmiankujący o Świebodzinie. W 1759 r. kościół został zniszczony przez Kozaków.
Dobra ziemskie w Lubinicku wymieniają źródła z XVI wieku. Lubinicko wielokrotnie zmieniało właścicieli ok. 1600 r. należało do Löbenów, po 1725 r. do Zabelitzów, Schenkendorfów i Schlichtingów. W 1939 r. mieszkało tu 400 osób.

Źródła: http://www.schwiebus.pl, http://www.swiebodzin.pl
Zdjęcia: Staszek Pietkiewicz