Wolimirzyce

Opis

Wieś położona na południe od Szczańca.

Wieś typu owalnica o metryce średniowiecznej. Przestrzenny układ rozplanowania wsi z dwoma stawami jest dobrze zachowany i podlega ochronie. Obecna zabudowa zwarta, kalenicowa.

Warto zobaczyć:

 

- Kościół zbudowany w połowie XIX wieku w miejscu starszego drewnianego, który z powodu złego stanu został rozebrany w 1840 roku. Obecny jest murowany z cegły, jednonawowy z prezbiterialną absydą i wieżą.
- Budynek folwarczny z przełomu XVIII i XIX stulecia, przebudowany w 1912 roku. Budowla murowana, parterowa, nakryta dachem mansardowym z lukarnami.

 

Źródło informacji:

S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987, www.szczaniec.pl