Lutynka

Opis

Lutynka - jest najstarszym osiedlem na terenie gminy Wymiarki. Istniała ona już w X wieku. W XI wieku osada była już tak duża, że zbudowano w niej drewniany kościółek. Na zachowanych niemieckich pocztówkach, przedstawiających kościół
w Lutynce, widnieje rok 1082 jako rok budowy tegoż kościółka. Kościół w Lutynce został przebudowany w XIV w. Do przebudowania użyto kamienia polnego. Budowla jest w dobrym stanie, usytuowana na wzniesieniu, otoczona murem z dzwonnicą, przy której znajdują się dwa krzyże pokutne z wyrytą datą 1418 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się pod stałą opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków. We wsi znajduje się także cmentarz wiejski z XIX w. W latach 1940 - 1945 istniał w Lutynce obóz pracy przymusowej, w którym więziono 50 robotników pochodzenia polskiego.

 

 

 

 


 

 

Kościół pw. św. Anny

 

Źródło: ugwymiarki.w.interia.pl
Materiał uzyskany z pracy magisterskiej pani Czesławy Sobków