Białków

Opis

 

Wieś o średniowiecznej metryce, położona na wschód od Lubska (z lekkim odchyleniem na południe), sąsiadująca ze "słynnym" jasieńskim Budziechowem. Białków jest przykładem wielodrożnicy z dobrze zachowanym dawnym układem przestrzennym.

Warto zobaczyć:

- Duża część zabudowy mieszkalnej (około 70 domów) z pierwszej (10 budynków) i drugiej połowy wieku XIX. Wszystkie domy są parterowe, murowane i kryte dwuspadowymi dachami.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.