Dłużek

Opis

 

Wieś położona na południe (z lekkim odchyleniem na zachód) i w bliskiej odległości od Lubska.

Warto zobaczyć:

- Kościół z XIV stulecia, dawniej z wyraźnymi cechami gotyckimi, które zostały niemal całkowicie zatarte w wyniku gruntownej przebudowy w roku 1752. Obecnie dominuje klasycyzm. Budowla murowana z kamienia i cegły, jednonawowa,
z zakrystią i kruchtą od północy oraz wzniesioną w 1771 wieżą (w miejsce starej drewnianej), którą wieńczy latarnia.
- XVII-wieczny pałac, wielokrotnie przebudowywany, zwłaszcza w drugiej połowie XIX stulecia. Neogotycka i klasycystyczna przebudowa doprowadziły do zatarcia stylowych cech późnorenesansowych. Pałac jest murowany z cegły, piętrowy
i w niektórych partiach trzykondygnacyjny. W najstarszej części pomieszczeń parterowych zachowały się sklepienia krzyżowe i kolebkowe z lunetami.
- Park krajobrazowy z XVIII - XIX wieku, usytuowany w pobliżu pałacu.
- Parterowe, murowane z cegły budynki gospodarcze z początku XIX wieku:
  * stodoła nakryta dachem mansardowym;
  * obora (dach dwuspadowy);
  * spichlerz (dach dwuspadowy);
  * lamus z końca XIX wieku, położony w podwórzu.
- Murowany, parterowy czworak z połowy XIX stulecia.
- Ponad 30 domów mieszkalnej zabudowy wsi wzniesionych w XIX wieku, część pochodzi z początków tegoż stulecia.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.