Raszyn

Opis

Wieś w pobliżu Lubska, na północny zachód od miasta, przy drodze lokalnej łączącej się z drogą nr 287.

Warto zobaczyć:

- Klasycystyczny dom z przełomu XVIII i XIX wieku. Parterowy, murowany, nakryty mansardowym dachem z naczółkami.
- Krzyż pokutny z XVI stulecia, postawiony przez zabójcę w miejscu zbrodni
w lesie, niedaleko duktu.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.um.lubsko.pl/index.php?id=386&lng=pl