Tarnów

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lubsko. Wieś niesołecka (sołectwo w Chełmie Żarskim).

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

W 1999 roku wieś zamieszkiwało 58 osób.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w_(powiat_%C5%BCarski)