Nowa Rola

Opis

Wieś położona na pólnoc od Tuplic w kierunku na Lubsko, licząca około 120 mieszkańców.

Warto zobaczyć:

- Kościół neoklasycystyczny postawiony w miejscu starszego (wzmianka w 1346 roku oraz 1513 dot. proboszcza) szachulcowego, rozebranego w 1863 roku. Pozostawiona wieża po budowli wcześniejszej spaliła się w 1867 roku i zastąpiono ją nową, która przylega do kościoła od strony zachodniej. Świątynia salowa na rzucie prostokąta, murowana, wnętrze nakrywa strop, całość opinają empory wsparte na drewnianych słupach.
- Dwór z pierwszej połowy XVIII stulecia, przebudowany w wieku XX. Budowla piętrowa, murowana z kamienia i cegły, nakryta dachem mansardowym.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.